Profile Avatar
meo u
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******

Báo cáo thực tập kế toán vai trò, nhiệm vụ kế toán công nợ

Trong bài viết này, Luận Văn Việt sẽ chia sẻ đến bạn mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán công nợ. Trong tình huống bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của Luận Văn Việt.

Vai trò của kế toán công nợ

Kế toán công nợ là một phần hành kế toán khá cần thiết trong toàn bộ công tác kế toán của một doanh nghiệp, liên quan đến các khoản nợ phải thu và các khoản nợ phải trả. Việc quản lý công nợ tốt không chỉ là yêu cầu mà còn là vấn đề cần thiết ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tùy vào đặc điểm, loại hình sản xuất kinh doanh, quy mô, ngành nghề kinh doanh, trình độ quản lý trong doanh nghiệp và trình độ đội ngũ kế toán để tổ chức bộ máy kế toán cho phù hợp. Tổ chức công tác kế toán công nợ góp phần rất lớn trong việc lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Báo cáo thực tập kế toán vai trò, nhiệm vụ kế toán công nợ

==> Click ngay : viết luận văn thuê bằng tiếng anh

Nhiệm vụ của kế toán công nợ

Nhiệm vụ của kế toán công nợ là theo dõi, phân tích, đánh giá và tham mưu để cấp quản lý có những quyết định đúng đắn trong hoạt động của doanh nghiệp. Đó là:

+ Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ thanh toán phát sinh theo từng đối tượng, từng khoản thanh toán có kết hợp với thời hạn thanh toán, đôn đốc việc thanh toán, tránh chiếm dụng vốn lẫn nhau.

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của Luận Văn Việt nhé.

+ Đối với những khách nợ có quan hệ giao dịch mua, bán thường xuyên hoặc có dư nợ lớn thì định kỳ hoặc cuối niên độ kế toán, kế toán cần tiến hành kiểm tra đối chiếu từng khoản nợ phát sinh, số đã thanh toán và số còn nợ. Nếu cần có thể yêu cầu khách hàng xác nhận số nợ bằng văn bản.

+ Giám sát việc thực hiện chế độ thanh toán công nợ và tình hình chấp hành kỷ luật thanh toán

+ Tổng hợp và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình công nợ từng loại cho quản lý để có biện pháp xử lý ( nợ trong hạn, nợ quá hạn, các đối tượng có vấn đề...)

Một số nguyên tắc mà kế toán công nợ cần thực hiện:

+ Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.

+ Phải kiểm tra đối chiếu theo định kỳ hoặc cuối tháng từng khoản nợ phát sinh, số phải thu và số còn phải thu.

+ Phải theo dõi cả bằng nguyên tệ và quy đổi theo “ Đồng ngân hàng nhà nước Việt Nam” đối với các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ, cuối kỳ phải điều chỉnh số dư theo tỷ giá quy đổi thực tế.

Báo cáo thực tập kế toán vai trò, nhiệm vụ kế toán công nợ

+ Phải chi tiết theo cả chỉ tiêu giá trị và hiện vật đối với các khoản nợ phải thu bằng vàng, bạc, đá quý. Cuối kỳ phải điều chỉnh số dư theo giá thực tế.

+ Phải phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối tượng.

+ Phải căn cứ vào số dư chi tiết bên nợ của một số tài khoản thanh toán như 131,331... Để lấy số liệu ghi vào các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, hãy tham khảo dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của Luận Văn Việt. Về giá làm báo cáo thực tập, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn.

Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Luận Văn Việt chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.

Bài viết tham khảo : Kinh nghiệm viết Proposal Essay chi tiết từ A đến Z